Công cụ

Hướng dẫn về các công cụ (tool) để sử dụng trên các máy tính người dùng cuối (client) với các hệ điều hành Windows, macOS, Linux

Tạo máy ảo trong VirtualBox

Tạo máy ảo trong VirtualBox

2/2/2021

Trong bài viết này chúng ta cùng xem về cách tạo một máy ảo trong VirtualBox.

Một số chức năng trong VirtualBox

Một số chức năng trong VirtualBox

1/2/2021

Trong bài này chúng ta sẽ làm quen một số chức năng chính trong VirtualBox: quản lý máy ảo, quản lý đĩa cứng, quản lý mạng.

Chương trình ảo hoá VirtualBox

Chương trình ảo hoá VirtualBox

25/1/2021

VirtualBox là chương trình ảo hóa cho các máy tính cấu trúc x86 và AMD64 / Intel64. Cho đến nay, VirtualBox được cung cấp miễn phí dưới dạng Phần mềm Nguồn mở theo các điều khoản của Giấy phép Công cộng GNU (GPL).

Cài đặt NGINX trên macOS

Cài đặt NGINX trên macOS

5/3/2020

NGINX vẫn là lựa của mình để chạy trên các web server hoặc giả lập web server vì khả năng đáp ứng của nó. Ưu điểm của NGINX các bạn có thể tìm hiểu thêm ở trang chủ của NGINX.

Cài đặt phpMyAdmin trên macOS với Hombrew

Cài đặt phpMyAdmin trên macOS với Hombrew

4/3/2020

Cài đặt phpMyAdmin trên macOS giúp chúng ta quản lý database một cách dễ dàng trên giao diện website. PhpMyAdmin là phần mềm miễn phí được viết bằng ngôn ngữ php.

 Cài đặt MariaDB trên macOS với Homebrew

Cài đặt MariaDB trên macOS với Homebrew

4/3/2020

MariaDB đã được tích hợp sẵn trong Homebrew để cài đặt trên macOS. Ở bài Cài đặt MariaDB 10.x trên CentOS 7 mình có giới thiệu sơ lược, các bạn có thể tham khảo ở bài trên.

Cài đặt PHP multi version trên macOS với Homebrew

Cài đặt PHP multi version trên macOS với Homebrew

4/3/2020

Cài đặt PHP multi version trên macOS với Homebrew. Ở môi trường lập trình chúng ta có thể chạy trên các phiên bản php khác nhau để kiểm tra code php trước khi đưa lên chạy thực ở server.

Cài đặt Nginx + PHP + MariaDB trên macOS

Cài đặt Nginx + PHP + MariaDB trên macOS

4/3/2020

Nginx vẫn là lựa chọn của mình để chạy các chương trình web server cho dù đó là trên môi trường hệ điều hành Windows, Linux hay macOS.

Bitnami Nginx Stack

Bitnami Nginx Stack

4/3/2020

Bitnami Nginx Stack là phần mềm cung cấp một môi trường phát triển PHP, MySQL và Nginx hoàn chỉnh, được tích hợp đầy đủ như môi một web server.

Tạo máy ảo trong Hyper-V

Tạo máy ảo trong Hyper-V

3/3/2020

Trong bài này chúng ta sẽ xem sét về cách tạo máy ảo trong Hyper-V

Một vài chức năng trong Hyper-V

Một vài chức năng trong Hyper-V

3/3/2020

Trong bài này chúng ta sẽ làm quen một số khái niệm trong Hyper-V: Management OS, Guest OS, Virtual Switch Manager, Virtual Hard Disk, Checkpoint

Microsoft Hyper-V

Microsoft Hyper-V

3/3/2020

Microsoft Hyper-V là một chương trình ảo hóa. Hyper-V đặc biệt cung cấp ảo hóa phần cứng. Điều đó có nghĩa là mỗi máy ảo chạy trên phần cứng ảo.

SSH Secure Shell Client

SSH Secure Shell Client

3/3/2020

SSH Secure Shell Client là công cụ hỗ trợ giao thức kết nối SSH với kết nối được mã hóa an toàn. Bạn có thể sử dụng nó để kết nối với bất kỳ máy chủ nào hỗ trợ giao thức SSH (Secure Shell).