Microsoft Hyper-V

Microsoft Hyper-V là một chương trình ảo hóa. Hyper-V đặc biệt cung cấp ảo hóa phần cứng. Điều đó có nghĩa là mỗi máy ảo chạy trên phần cứng ảo.
Microsoft Hyper-V

Cài đặt Hyper-V

Bạn có thể cài đặt Hyper-V từ phiên bản Windows 8 hoặc cao hơn. Để cài đặt các bạn vào: Cài đặt Hyper-V

  • Control Panel\All Control Panel Items\Programs and Features
  • Trong cửa sổ "Programs and Features" chọn "Turn Windows features on or off" ở bên trái.
  • Trong cửa sổ "Windows Features" bạn chọn "Hyper-V"
  • Bấm OK và chờ đợi windows tự cài đặt