Cài đặt NGINX trên macOS

NGINX vẫn là lựa của mình để chạy trên các web server hoặc giả lập web server vì khả năng đáp ứng của nó. Ưu điểm của NGINX các bạn có thể tìm hiểu thêm ở trang chủ của NGINX.
Cài đặt NGINX trên macOS

Cài đặt NGINX trên macOS bằng Homebrew

Để cài đặt NGINX trên macOS bằng Homebrew chúng ta câu lệnh sau trên terminal

brew install nginx

brew install nginx

Sau khi cài xong các bạn nhớ chú ý các thông tin mà brew cung cấp

Thư mục gốc của nginx: /usr/local/var/www File cấu hình nginx: /usr/local/etc/nginx/nginx.conf Port mặc định của nginx: 8080 Tùy theo nhu cầu mà chúng ta sẽ cấu hình lại cho phù hợp.

Các lệnh điều khiển nginx

Các lệnh để điều khiển nginx, ở đây bạn có thể cho nginx chạy như service nền hoặc chỉ chạy khi nào chúng ta cần, tuy theo nhu cầu mà chúng ta sẽ chọn.

Chế độ chạy service nền:

  • brew services start nginx => khởi động nginx như một services nền.
  • brew services stop nginx => tắt services nginx.
  • brew services reload nginx => nạp lại cấu hình nginx.

Chỉ chạy bình thường:

  • nginx => chạy nginx.
  • nginx -s stop => tắt nginx.
  • nginx -s reload => nạp lại cấu hình nginx.

Các bạn khỏi chạy nginx (ở 1 trong 2 chế độ trên) và truy cập vào trình duyệt với address

http://localhost:8080

Kiểm tra Nginx

Nếu bạn thấy được kết quả như trên là nginx đã được cài đặt thành công, và đang được chạy.

Kết luận

Nginx luôn là lựa chọn ưu tiên của mình cho web server, vì một số ưu điểm của nó về hiệu năng và tốc độ, cũng như thống nhất một môi trường cho các chương trình php của mình trong tất cả các máy mà mình đang sử dụng. Ở bài tiếp theo mình sẽ hướng dẫn tiếp về cài đặt và cấu hình multi versions PHP-FPM, để có thể kiểm tra tính tương thích của code php trên các version khác nhau.