Cài đặt MariaDB trên macOS với Homebrew

MariaDB đã được tích hợp sẵn trong Homebrew để cài đặt trên macOS. Ở bài Cài đặt MariaDB 10.x trên CentOS 7 mình có giới thiệu sơ lược, các bạn có thể tham khảo ở bài trên.
 Cài đặt MariaDB trên macOS với Homebrew

MariaDB được tích hợp sẵn nên việc cài đặt nó khá dễ dàng trên macOS chỉ với một câu lệnh, nhưng trước đó bạn cần cài đặt sẵn Homebrew.

Cài đặt MariaDB 10.x trên macOS

Bạn sử dụng câu lệnh sau để cài MariaDB:

brew install mariadb

brew install mariadb

Các lệnh điều khiển MariaDB

Khởi chạy MariaDB

mysql.server start

Chạy MariaDB ở chế độ nền

brew services start MariaDB

Kết nối vào MariaDB ở chế độ dòng lệnh

mysql -u

mysql -u

Kết luận

Vậy là chúng ta đã cài đặt xong MariaDB, kết hợp với Nginx và PHP chúng ta đã có một web server để có thể chạy được các website viết bằng php. Ở bài tiếp theo mình sẽ bổ sung thêm công cụ để quản lý MariaDB là phpMyAdmin.