Một số chức năng trong VirtualBox

Trong bài này chúng ta sẽ làm quen một số chức năng chính trong VirtualBox: quản lý máy ảo, quản lý đĩa cứng, quản lý mạng.
Một số chức năng trong VirtualBox

Quản lý máy ảo:

Ở màn hình này chúng ta có thể thấy được các máy ảo đã được tạo ở phần bên trái của của sổ. Và các chức năng như preferences, import, export, new, add trên thanh công cụ. Trong đó:

 • Preferences: quản lý các thông số chung cho hệ thống các máy ảo chúng ta sẽ tạo trong VirtualBox.
 • Export: xuất các máy ảo thành các file theo định dạng Open Virtualization Format.
 • Import: nhập các máy ảo từ các file có định dạng Open Virtualization Format.
 • New: tạo mới một máy ảo.
 • Add: cái này hiện mình cũng không biết để làm gì.

Quản lý đĩa cứng

Ở màn hình quản lý đĩa cứng chúng ta sẽ thấy các chức năng sau trên thanh công cụ:

 • Add: thêm một đĩa cứng mới vào hệ thống quản lý đĩa, có thể là một đĩa được copy từ một máy khác sang.
 • Create: tạo một đĩa cứng mới theo các định dạng của VirtualBox. Các bạn có thể tham khảo thêm các định dạng đĩa trong bài về Hyper-V.
 • Copy: tạo một bản sao của ổ đĩa đã tồn tại trong VirtualBox.
 • Move: di chuyển ổ đĩa vào thư mục khác.
 • Release: tách ổ đĩa ra khỏi máy ảo mà nó đang gắn vào.
 • Search: trong trường hợp chúng ta có nhiều ổ đĩa thì chức năng tìm kiếm này sẽ phát huy tác dụng của nó.
 • Properties: hiện khung bên dưới danh sách ổ đĩa để xem thêm các thông số của ổ đĩa.
 • Refresh: load lại hình ảnh cho màn hình quản lý đĩa cứng.

Quản lý mạng

Ở màn hình quản lý đĩa cứng chúng ta sẽ thấy các chức năng sau trên thanh công cụ:

 • Create: tạo một mạng (network) mới cho hệ thống trong VirtualBox. Với mạng này chúng ta có thể tuỳ chọn có bật DHCP server hay không, cũng như dãi IP mà chúng ta sẽ sử dụng cho mạng.
 • Remove: xoá mạng mà chúng ta đã tạo.
 • Properties: xem thêm các thông số của mạng để cấu hình.

Kết luận

Với một hệ thống ảo hóa quản lý được các máy ảo, quản lý được các đĩa cứng và quản lý được mạng trong hệ thống ảo hoá, có thể xem đó là những phần cơ bản để có thể có một hệ thống để thực hành các bải lab một cách gần như đầy đủ.

Ở bài viết này mình chỉ giới thiệu sơ về các tính năng trong VirtualBox. Ở bài viết tiếp theo mình sẽ hướng dẫn tạo máy ảo và các tính năng trong một máy ảo. Hẹn gặp lại các bạn trong bài viết tiếp theo.