Web server

Chuyên mục về web-server, các bài hướng dẫn về cấu hình webserver.

Sử dụng traefik làm reverse proxy

Sử dụng traefik làm reverse proxy

14/2/2023

Bài viết hướng dẫn cài đặt và cấu hình traefik làm reverse proxy cho các ứng dụng trên linux. Bài viết sử dụng bản binary cho các dịch vụ được triển khai, không triển khai thông qua container.

Hướng dẫn cài đặt chứng chỉ SSL trên Nginx

Hướng dẫn cài đặt chứng chỉ SSL trên Nginx

4/1/2023

Chứng chỉ SSL cho website được xem là việc bảo mật quan trọng đối với website. Bài viết này hướng dẫn cài đặt chứng chỉ SSL trên Nginx.

Cài đặt PHP 8 trên RHEL 8

Cài đặt PHP 8 trên RHEL 8

20/2/2021

Bài viết hướng dẫn cài đặt PHP 8 trên RHEL 8 làm web server.

Cài đặt PostgreSQL 12 trên RHEL 8

Cài đặt PostgreSQL 12 trên RHEL 8

9/2/2021

Bài viết hướng dẫn cài đặt PostgreSQL 12 trên RHEL 8 làm web server.

Cài đặt NGINX trên RHEL 8

Cài đặt NGINX trên RHEL 8

5/2/2021

Bài viết hướng dẫn cài đặt NGINX trên Red Hat Enterprise Linux 8 làm web server.

Cài đặt Red Hat Enterprise Linux 8 làm web server

Cài đặt Red Hat Enterprise Linux 8 làm web server

4/2/2021

Bài viết hướng dẫn cài đặt và cấu hình Red Hat Enterprise Linux 8 làm web server.

Cài đặt LEPP với RHEL 8 + NGINX + PostpreSQL + PHP 8 làm web server

Cài đặt LEPP với RHEL 8 + NGINX + PostpreSQL + PHP 8 làm web server

3/2/2021

Chuỗi bài viết hướng dẫn các bước cài đặt web server trên Red Hat Enterprise Linux 8, với các phần mềm NGINX, PostgreSQL , PHP 8.

Cài đặt Syncthing trên Centos 7

Cài đặt Syncthing trên Centos 7

4/3/2020

Syncthing là một chương trình đồng bộ hóa tập tin, nó đồng bộ hóa các tập tin giữa hai hoặc nhiều máy tính.

Cấu hình MariaDB Galera Cluster trên CentOS 7

Cấu hình MariaDB Galera Cluster trên CentOS 7

4/3/2020

MariaDB Galera Cluster hỗ trợ đồng bộ dữ liệu MariaDB trên nhiều máy chủ trong cùng một cụm. Giữ cho các máy chủ lưu trữ dữ liệu MariaDB trên tất cả các máy chủ đồng bộ với nhau.

Cài đặt phpMyAdmin trên LEMP

Cài đặt phpMyAdmin trên LEMP

4/3/2020

Cài đặt phpMyAdmin trên LEMP giúp chúng ta quản lý database một cách dễ dàng trên giao diện website. PhpMyAdmin là phần mềm miễn phí được viết bằng ngôn ngữ php.

Cấu hình cho host trên LEMP

Cấu hình cho host trên LEMP

4/3/2020

Bài viết hướng dẫn về cấu hình cho host trên LEMP, ý nghĩa một số thông số trong file cấu hình. Qua bài viết các bạn sẽ biết cách thêm virtual host trên LEMP.

Cài đặt PHP 7.x trên CentOS 7

Cài đặt PHP 7.x trên CentOS 7

4/3/2020

PHP là ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở, nó là viết tắt của chữ "Hypertext Preprocessor". PHP đặc biệt phù hợp để phát triển web, và nó là ngôn ngữ lập trình web được sử dụng nhiều nhất hiện nay.

Cài đặt MariaDB 10.x trên CentOS 7

Cài đặt MariaDB 10.x trên CentOS 7

4/3/2020

Cài đặt MariaDB 10.x trên CentOS 7 nghĩa là bạn cài đặt một trong những hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mỡ phổ biến hiện nay. MariaDB được phát triển từ một nhóm tách ra cồng đồng phát triển MySQL.

Cài đặt NGINX trên CentOS 7

Cài đặt NGINX trên CentOS 7

4/3/2020

Nginx là một phần mềm mã nguồn mở, được sử dụng để cài đặt cho web server. Nginx cho hiệu suất sử dụng tốt và khả năng mở rộng cao, nó sử dụng ít RAM và CPU hơn so với một số phần mềm cùng loại khác.

Cài đặt CentOS 7 làm web server

Cài đặt CentOS 7 làm web server

4/3/2020

Trong bài viết sẽ hướng dẫn một số cấu hình cơ bản trên Centos 7 để làm một web server.

Cài đặt LEMP với CentOS 7 + NGINX + MariaDB 10 + PHP 7

Cài đặt LEMP với CentOS 7 + NGINX + MariaDB 10 + PHP 7

4/3/2020

Chuỗi bài viết hướng dẫn các bước cài đặt web server trên CentOS 7, với các phần mềm NGINX, MariaDB 10.5 , PHP 7.

Web server là gì?

Web server là gì?

4/3/2020

Web server là một máy tính hoặc một hệ thống các máy tính lưu trữ dữ liệu của website. Các dữ liệu đó sẽ gửi đến người dùng khi có yêu cầu.