Cài đặt NGINX trên RHEL 8

Bài viết hướng dẫn cài đặt NGINX trên Red Hat Enterprise Linux 8 làm web server.
Cài đặt NGINX trên RHEL 8

Giới thiệu về NGINX

NGINX là phần mềm mã nguồn mở, miễn phí thường được dùng để làm web server, reverse proxy, caching, load balance. NGINX có khả năng xử lý đồng loạt hàng ngàn kết nối cùng lúc.

Cùng với APACHE, NGINX là một trong 2 web server phổ biến nhất hiện nay. Tuy nhiên với công nghệ container hiện nay, các ứng dụng web đưa vào container được tích hợp với NGINX nhiều hơn do khả năng tiết kiệm tài nguyên của nó, cũng như tính linh hoạt của APACHE không còn phát huy được tác dụng.

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn cài đặt NGINX trên Red Hat Enterprise Linux 8 để làm web server.

Cài đặt NGINX trên RHEL 8

Chúng ta đã Cài đặt Red Hat Enterprise Linux 8, trên RHEL 8 này, chúng ta chạy lệnh sau để kiểm tra các phiên bản nginx được hỗ trợ:

yum module list nginx

yum module list nginx

Ở trên chúng ta có thể thấy được RHEL 8 hỗ trợ 3 phiên bản của NGINX là 1.14, 1.16 và 1.18. Trong đó bản NGINX 1.14 là bản mặc định. Chúng ta sẽ enable phiên bản cần cài đặt nếu không muốn cài bản mặc định của NGINX, chúng ta dùng lệnh sau:

yum module enable nginx:1.18

yum module enable nginx

Trong đó "1.18" là phiên bản chúng ta muốn cài đặt, ở đây RHEL thông báo có một vấn đề với phiên bản NGINX 1.18 không tương thích với module php:7.2, ở đây mình sẽ không quan tâm vấn đề này vì mình sẽ không sử dụng phiên bản php:7.2 mà sẽ sử dụng phiên bản php 8, nên bấm phím "y" để enable. Các bạn có thể chạy lệnh:

yum module list nginx

Để xem sự khác biệt sau khi enable một phiên bản khác với phiên bản mặc định. Sau đó, để cài đặt chúng ta chạy lệnh sau:

yum install nginx

Để cài đặt, nếu không muốn RHEL hỏi lại các bạn có thể thêm tham số "-y" vào các dòng lệnh. Chờ một chút để RHEL cài đặt xong, sau đó chúng ta sẽ khởi động NGINX:

systemctl start nginx.service

Và cho NGINX khởi động cùng RHEL

systemctl enable nginx.service

Đến đây thì chúng ta đã hoàn tất cài đặt nginx trên RHEL 8, tiếp theo chúng ta cần mở các port trên RHEL 8 để có thể kết nối đến webserver.

Mở port RHEL 8

Mặc định RHEL 8 sử dụng FirewallD làm firewall như trên CentOS 7. Các bạn có thể xem lại bài Cài đặt NGINX trên CentOS 7 để mở port cho nginx trên RHEL 8.

Sau đó truy cập thử vào server bằng trình duyệt. Nếu xuất hiện thông báo như bên dưới là chúng ta đã cài đặt thành công.

RHEL cài đặt nginx thành công

Kết luận

Ở bài viết này mình đã hướng dẫn kiểm tra các module NGINX và tuỳ chọn phiên bản NGINX cần cài đặt để cài đặt trên RHEL 8. Bài viết tiếp theo trong serial mình sẽ hướng dẫn cài đặt PostgreSQL để làm database server cho các web.