Cài đặt Syncthing trên Centos 7

Syncthing là một chương trình đồng bộ hóa tập tin, nó đồng bộ hóa các tập tin giữa hai hoặc nhiều máy tính.
Cài đặt Syncthing trên Centos 7

Giới thiêụ Syncthing

Syncthing là một chương trình đồng bộ hóa tập tin liên tục, mã nguồn mở. Nó giúp đồng bộ hóa các tập tin giữa hai hoặc nhiều máy tính trong thời gian thực. Syncthing có thể dễ dàng cấu hình và sử dụng, có giao diện cấu hình trên web.

Các bạn có thể xem thêm tài liệu của Syncthing tại https://syncthing.net.

Cài đặt và cấu hình Syncthing:

Ở bài viết này mình sẽ cài đặt Syncthing phiên bản 1.1.0 trên 2 server CentOS 7.

 • Bước 1: tải phiên bản Syncthing về máy từ Github
 • Bước 2: giải nén tập tin vừa tải về.
 • Bước 3: copy tập chương trình syncthing từ tập tin vừa giải nén vào "/usr/bin/"
 • Bước 4: copy tập tin "etc/linux-systemd/systemsyncthing@.service" trong thư mục vừa giải nén vào thư mục "/etc/systemd/system"
 • Bước 5: chạy chương trình Syncthing băng lệnh "systemctl start syncthing@myuser.service" với myuser là tên user bạn muốn chạy service và gán quyền sở hữu cho các tập tin được đồng bộ.
 • Bước 6: truy cập vào đường dẫn: /var/lib/myuser/.config/syncthing để sửa tập tin config.xml với myuser trong đường dẫn là user bạn service. Sửa trường address từ 127.0.0.1:port thành 0.0.0.0:port để có thể truy cập được giao diện cấu hình trên website.
 • Bước 7: stop và start lại service.
 • Bước 8: mở các port của Syncthing trên filewall ( 22000/tcp, 8384/tcp )
 • Bước 9: truy cập vào giao diện của Syncthing tại
http://ipserver:port
 • Bước 10: set connection trên các server để đồng bộ các tập tin. Tập tin gốc các bạn có thể set trong file config.xml ở bước 6.
 • Bước 11: tùy chỉnh cấu hình trên giao diện web theo nhu cầu.

Các bạn có thể tham khảo thêm tài liệu của Syncthing tại https://docs.syncthing.net/

Syncthing

Kết luận về Syncthing

Với Syncthing nó giúp mình tự động đồng bộ tập tin từ server này sang server khác để backup cũng như chia tải cho server. Tùy theo nhu cầu mà mình có thể cấu hình trên 2 hoặc nhiều hơn để phục vụ nhu cầu của chính mình.