Cài đặt LEPP với RHEL 8 + NGINX + PostpreSQL + PHP 8 làm web server

Chuỗi bài viết hướng dẫn các bước cài đặt web server trên Red Hat Enterprise Linux 8, với các phần mềm NGINX, PostgreSQL , PHP 8.
Cài đặt LEPP với RHEL 8 + NGINX + PostpreSQL + PHP 8 làm web server

Giới thiệu LEPP

LEPP là từ dùng để nói về một nhóm các phần mềm của web server, trong đó L là viết tắt của chữ Linux, E là viết tắt của NGINX, P đầu là viết tắt của PostgreSQL, P sau là viết tắt của PHP.

Red Hat Enterprise Linux 8 hiện đã được phép đăng ký miễn phí đối với nhà phát triển và hỗ trợ lên đến 16 server. Nginx là một phần mềm máy chủ web mã nguồn mở phát triển mạnh và được dùng phổ biến vào thời điểm hiện tại. PostgreSQL là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ và đối tượng dựa trên POSTGRES hiện nay là phần mềm được tích hợp phổ biến trong các phần mềm của cộng động mã nguồn mở. Còn với PHP 8 hiện tại đã được cải tiến khá nhiều về hiệu suất so với các phiên bản trước, nên tốc độ của nó được cải thiện đáng kể.

Qua hướng dẫn này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt LEPP, một web server từ A-Z với cấu hình:

  • Red Hat Enterprise Linux 8
  • Nginx 1.18
  • PostgreSQL 12
  • PHP 8

Công tác chuẩn bị cài đặt LEPP

Để cài đặt một web server trên Red Hat Enterprise Linux 8 các bạn cần chuẩn bị:

Các bạn hãy chuẩn bị đầy đủ, chúng ta sẽ cài đặt ở các bài viết tiếp theo.