Cài đặt LEMP với CentOS 7 + NGINX + MariaDB 10 + PHP 7

Chuỗi bài viết hướng dẫn các bước cài đặt web server trên CentOS 7, với các phần mềm NGINX, MariaDB 10.5 , PHP 7.
Cài đặt LEMP với CentOS 7 + NGINX + MariaDB 10 + PHP 7

Giới thiệu LEMP

LEMP là từ dùng để nói về một bộ các phần mềm của web server, trong đó L là viết tắt của chữ Linux, E là viết tắt của NGINX, M là viết tắt của MySQL, P là viết tắt của PHP.

Nginx là một phần mềm máy chủ web mã nguồn mở đang phát triển mạnh trong thời gian gần đây, MariaDB là hệ quản trị cơ sở dữ liệu được lập trình bởi một đội ngũ tách ra từ MySQL, nên giữa 2 hệ quản trị này có nhiều điểm tương đồng nhau, còn với PHP v7 hiện tại đã được cải tiến khá nhiều về hiệu suất so với phiên bản 5.x nên tốc độ của nó được cải thiện đáng kể.

Qua hướng dẫn này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt LEMP, một web server từ A-Z với cấu hình:

  • CentOS 7.x
  • Nginx 1.14.x
  • MariaDB 10.x
  • PHP v7.x

Công tác chuẩn bị cài đặt LEMP

Để cài đặt một web server trên CentOS 7 các bạn cần chuẩn bị:

  • Máy ảo chưa cài đặt (Ở đây mình tạo máy ảo trên nền Hyper-V)
  • File iso CentOS-7-x86_64
  • Công cụ SSH Secure Shell Client
  • Mạng internet

Các bạn hãy chuẩn bị đầy đủ, chúng ta sẽ cài đặt ở các bài viết tiếp theo.