Làm việc với Content Types Taxonomy và Menu trên Drupal 7

Với phần này các bạn sẽ hiểu thêm thêm về cách làm việc với Content Types, Taxonomy và Menu trên Drupal. Qua đó sẽ có chúng ta có thể tổ chức và phân loại được nội dung theo cấu trúc riêng của mình
Làm việc với Content Types Taxonomy và Menu trên Drupal 7

Video hướng dẫn làm việc với Content Types, Taxonomy và Menu trong Drupal 7 (phần 1)

Video hướng dẫn làm việc với Content Types, Taxonomy và Menu trong Drupal 7 (phần 2)

Bài viết trong series

Bài viết mới